Zasady Etyczne

zasady-etyczneRelacje z odbiorcami

 

 • w działalności doradczej naszej firmy kierujemy się zasadami uczciwości wobec klienta i dbałości o jego dobro.
 • zawieramy umowy na zasadach partnerskich i opartych na dobrych relacjach
 • rzetelnie przedstawiamy Klientowi warunki wykonania usługi
 • zapewniamy poufność informacji uzyskanych na wszystkich etapach współpracy z Kliente
 • przestrzegamy praw autorskich i nie wykorzystujemy know–how, do którego nie mamy prawa
 • nie stosujemy działań dumpingowych
 • nie stosujemy reklamy negatywnej
 • nie naruszamy dobrego imienia innych podmiotów lub osób (konkurencji)
 • umieszczamy Klientów na liście referencyjnej wyłącznie po uzyskaniu ich zgody
Informacje o firmie:

 

 • podejmujemy się wykonania jedynie takich usług doradczych, do których przeprowadzenia mamy kompetencje i zagwarantować możemy profesjonalizm dostarczanych przez siebie rozwiązań, metod i narzędzi oraz konsultantów i doradców
 • podajemy informacje zgodnie z zasadą nie wprowadzania w błąd
 • prezentujemy konsultantów, doradców podając ich wszystkie niezbędne dane
 • każdą usługę doradczą wykonujemy z uczciwością i należytą starannością, której oczekuje Klient
Prezentacja oferty

 

 • rzetelnie informujemy o możliwych do osiągnięcia celach biznesowych dzięki realizowanym działaniom doradczym
 • formułujemy cele, działania, metody, oraz efekty realne i możliwe do osiągnięcia
 • przedstawiamy metodologię działania dobraną do rodzaju usługi
 • przedstawiamy jasne i rzetelne informacje na temat stosowanych metod i narzędzi