Zapewnienie jakości

 
Zapewnienie-jakosciDefiniowanie jakości

Jakość jest kluczową kwestią w realizacji wszelkich działań. Dlatego stosunek do tego zagadnienia świadczy o jakości funkcjonowania każdej firmy. W rzeczywistości mamy dwa podejścia do sprawy jakości. Pierwsza definicja mówi, że jakość to pozytywna opinia użytkownika nt. produktu lub usługi. Druga opiera się na zgodności parametrów produktu lub usługi z przyjętym standardem lub normą.

Podstawy jakości

W naszej praktyce działań stosujemy oba te podejścia łącznie. Z jednej strony staramy się zaspokoić różnorodne potrzeby i oczekiwania klienta w stopniu jak najbardziej satysfakcjonującym. Z drugiej zaś wdrażamy przyjęte w dziedzinie doradztwa i szkoleń standardy jakości. Wypracowaliśmy własny system zapewniania i oceny jakości naszych prac. Przestrzegamy oczywiście standardów jakości obowiązujących w branży. Przykładowo Standard Usługi Szkoleniowej PIFS, w którego opracowywaniu braliśmy czynny udział i czujemy się jego współautorami.

Procedura zapewniania jakości

Proces zapewniania i podnoszenia jakości usług doradczych i szkoleniowych  przebiega w czterech etapach: planowania, realizacji, ewaluacji i przeglądu. O planowaniu i realizacji, jak również ewaluacji piszemy w innym miejscu, podkreślmy jedyne, że ewaluacja dotyczy zarówno procesu realizacji usługi, jak i jej efektów. Pod pojęciem przeglądu rozumiemy gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie informacji od uczestników, klientów i personelu firmy związanych z procesem świadczenia usług doradczych i  szkoleniowych. Wyniki przeglądu wpływają na modyfikację projektów doradczych, programów i treści szkoleń, oraz na pracę doradców, konsultantów, trenerów i innych pracowników KPW-konsulting.