Tematy

TematyProponujemy nowoczesne i efektywne formy działań rozwojowych. Treningi doskonalenia umiejętności i warsztaty doskonalące oraz projektowe. Naszym celem jest dostarczanie klientom usług szkoleniowych na najwyższym poziomie, a tym samym pomoc firmom w doskonaleniu pracowników, rozwoju firmy, a w konsekwencji - polepszaniu wyników ekonomicznych.

Prowadzimy szkolenia między innymi w obszarze:

Organizacji i Zarządzania

Marketingu

Sprzedaży

Negocjacji

Komunikacji społecznej

Rozwoju osobistego

Zarządzania projektami

Treningi i warsztaty poprzedzamy identyfikacją potrzeb prowadzoną we współpracy z klientem, a po ich zakończeniu przeprowadzamy ewaluację w zakresie uzgodnionym z klientem.