Zasady Pracy

 

zasady-wspolpracyWykonanie i sposoby realizacji usług

 

  • dążymy do określenia rzeczywistych potrzeb i oczekiwań organizacji i zamawiającego
  • warunki wykonania usługi doradczej będą zawarte w umowie z Klientem, a umowa będzie realizowana obustronnie w zgodzie z etyką zawodową i zasadami marketingu relacji
  • starannie dobieramy konsultantów, doradców o kompetencjach adekwatnych do potrzeb i działających w oparciu o zasady etyki zawodowej, gwarantując zgodność ich wykształcenia i kwalifikacji z tematyką projektu
  • weryfikujemy i troszczymy się o przygotowanie konsultantów, doradców realizujących projekt
  • rekomendujemy formę wykonania usługi zapewniające realizację przyjętych celów i uzgodniony standard wykonania
  • dobieramy i realizujemy odpowiednie do potrzeb metody, formy i narzędzia doradcze