Zasady Etyczne

 
zasady-etyczneRelacje z klientami

 • wszystkie umowy zawieramy na zasadach partnerskich
 • w działalności szkoleniowej naszej firmy  kierujemy się zasadami uczciwości wobec klienta i dbałości o jego dobro.
 • rzetelnie przedstawiamy Klientowi warunki przygotowania i wykonania usługi
 • zapewniamy poufność informacji uzyskanych na wszystkich etapach współpracy z Klientem
 • przestrzegamy praw autorskich i nie wykorzystujemy know–how, do którego nie mamy prawa
 • nie stosujemy działań dumpingowych
 • nie naruszamy dobrego imienia innych podmiotów lub osób (konkurencji)
 • nie stosujemy reklamy negatywnej
 • wystawiamy certyfikaty zgodne z rzeczywistą usługą
 • umieszczamy Klientów na liście referencyjnej wyłącznie po uzyskaniu ich zgody
 • nie stawiamy Klienta w gorszej sytuacji
Informacje o firmie

 • podejmujemy się wykonania jedynie takich treningów i warsztatów, do których przeprowadzenia mamy odpowiednie kompetencje i możemy zagwarantować profesjonalizm dostarczanych przez siebie trenerów, metod i narzędzi
 • podajemy informacje zgodnie z zasadą nie wprowadzania w błąd
 • prezentujemy trenerów (wykonawców) podając ich wszystkie niezbędne dane
 • każdą usługę szkoleniową wykonujemy z uczciwością i należytą starannością, której oczekuje Klient
 
Sposób prezentowania oferty

 • rzetelnie informujemy o możliwości osiągnięcia celów biznesowych dzięki uczestniczeniu w danym treningu lub warsztacie
 • przedstawiamy jasne i rzetelne informacje na temat stosowanych metod, narzędzi i celów ewaluacji
 • przedstawiamy metodologię działania dobraną do rodzaju usługi
 • formułujemy cele i prezentujemy efekty realne i możliwe do osiągnięcia