Metody badania efektywności szkoleń

 

Co można ? Co należy badać ?

 

 • Reakcje – pomiar poziomu zadowolenia uczestników, lub zleceniodawców, przełożonych
 • Wiedzę, umiejętności – pomiar poziomu po szkoleniu, lub porównania przyrostu czyli pomiar przed i po, lub pomiar stanu w określonych odcinkach czasu
 • Postawy, zachowanie – pomiar po szkoleniu, lub przed i po czyli porównanie zmiany, oraz obserwacja stanu w określonych odcinkach czasu
 • Przydatność – subiektywne odczucia uczestników, lub subiektywne opinie innych osób z firmy ( jak również spoza )
 • Nakłady – koszty, pracy, czas, porównanie z innymi, zgodność z normami
 • Efektywność - ?

 

Mierniki :

A. Statystyczno – sprawozdawcze

B. Formalno – akademickie

C. Umiejętnościowo – sprawnościowe

D. Oceniająco – opiniotwórcze

E. Zadaniowo – wskaźnikowe

 

A. Statystyczno - sprawozdawcze

1. Czasowe – liczba godzin lub dni w jednym szkoleniu, cyklu szkoleń, lub w odcinku czasu np. w roku.

2. Osobowe – liczba uczestników np. jednego szkolenia lub np. ilość osób będących uczestnikami szkolenia w firmie. Liczba osób szkolonych do ogółu pracowników.

3. Czasowo – osobowe, np. liczba osobodni szkoleń w ciągu roku w danej firmie, lub np. liczba godzin szkoleń przypadających na jednego pracownika w firmie.

Tu mogą wystąpić różne mutacje wskaźników. Np. Ilość osobogodzin szkoleń na 1 zatrudnionego

4. Kosztowe ( cenowe ) – np. koszt jednego dnia szkolenia dla grupy, lub koszt uczestnictwa jednej osoby w danym szkoleniu lub budżet na szkolenia w danym roku, lub średni koszt osobodnia szkoleniowego.

Tu mogą wystąpić różne mutacje wskaźników

Np. % budżetu szkoleniowego do funduszu płac w firmie lub kosztów firmy ogółem. Ilość PLN przeznaczonych na szkolenia na 1 zatrudnionego .

Zalety /+ zgodnie z nazwą doskonałe do wykorzystania w sprawozdaniach i zestawieniach statystycznych

Wady /- w niewielkim stopniu dotyczą kwestii merytorycznych / przedmiotu szkolenia

 

B. Formalno – akademickie

Są to egzaminy, kolokwia, zaliczenia, klasówki, sprawdziany i inne formy sprawdzania nabytej wiedzy. Tu też znajdują się egzaminy po których uzyskuje się uprawnienia formalne np. prawo jazdy lub tytuły np. magister.

Zalety /+ weryfikują wiedzę, dają się stopniować, umożliwiają rozliczenia formalne

Wady /- zgodnie z nazwą koncentrują się na formalno-teoretycznej stronie zagadnienia

 

C. Umiejętnościowo – sprawnościowe

Są to testy sprawnościowe ( np. prowadzenie samochodu ), testy weryfikacji umiejętności ( np. posługiwanie się komputerem ) lub sprawdziany umiejętności np. wypełniania formularzy czy np. umiejętności mnożenia. Innym rodzajem tych mierników jest obserwacja lub pomiar umiejętności na stanowisku pracy, lub sytuacji symulowanej.

Zalety /+ weryfikują określone umiejętności, oraz poziom ich opanowania

Wady /- mogą być czasochłonne, lub wymagać znacznych nakładów

 

D. Oceniająco – opiniotwórcze

W pierwszym rzędzie są to ankiety bezpośrednio po szkoleniu badające opinie i odczucia uczestników. Mogą to być również rozmowy / wywiady z uczestnikami przeprowadzone bezpośrednio po szkoleniu lub w pewnej „ odległości „ od szkolenia. Można również badać opinie innych osób np. przełożonych uczestników.

Zalety /+ prezentują opinie i odczucia osób bezpośrednio zainteresowanych

Wady /- są całkowicie subiektywne, oraz podatne na wpływ różnego typu zakłóceń

 

E. Zadaniowo – wskaźnikowe

Ich rodzaj, wymiar i sposób pomiaru zleżą w znacznym stopniu od rodzaju i tematyki szkolenia. Mogą to być np. wzrost wydajności pracy, spadek ilości reklamacji.

Zalety /+ są atrakcyjne w argumentacji i przekonywaniu

Wady /- występuje bardzo duży wpływ innych czynników

 

 

Dookreślenie mierników :

cel, skuteczność, adekwatność, przydatność, możliwość pomiaru


 

Zastosowanie merytoryczne

 

Cechy mierników :

 

 1. Zastosowanie, przydatność praktyczna ( do czego ? gdzie ? )
 2. Możliwość wykonania ( łatwość )
 3. Szybkość, horyzont czasowy ( za jaki okres ? po jakim czasie ? )
 4. Nakład pracy, koszty
 5. Możliwość weryfikacji danych, możliwość weryfikacji statystycznej
 6. Subiektywizm
 7. Wpływ innych czynników np. zewnętrznych na wynik

 

 

Skale ( miary ) mierników :

 

 • Wysoka – średnia – niska
 • Powszechny / Determinujący - znaczny – duży – średni – mały – niewielki - żaden
 • Długi – średni – krótki
 • Trudny – średni – łatwy
 • Szybko – średnio - wolno

  

 

A

Statystyczno – sprawozdawcze

B

Formalno - akademickie

C

Umiejętnościowo

sprawnościowe

D

Oceniająco - opiniotwórcze

E

Zadaniowo – wskaźnikowe

 

1. zastosowanie praktyczne

 

 

powszechne

 

duże

 

średnie

 

znaczne

 

minimalne

2.

możliwość -

łatwość wykonania

 

b. łatwe

 

średnia

 

trudne

 

dość łatwe

 

b. trudne

 

3.

czas wykonania

 

b. szybko

 

średnio

 

średnio

 

dość szybko

 

trudno określić, raczej długo

 

 

4.

nakłady pracy,

koszty wykonania

 

minimalne

 

średnie

 

duże

 

dość małe

 

znaczne

 

5.

możliwość weryfikacji statystycznej

 

 

znaczny,

b. duży

 

dość duży

 

średni, lub mały

 

dość duży

 

mała

 

6. subiektywizm

 

 

brak

średnie

( zależy od metody )

średnie ( zależy od metody )

 

znaczny

 

duży

7.

Wpływ

czynników zewnętrznych

( innych )

 

niewielki

 

mały

 

średni

 

duży

 

znaczny

Share