ZASADY PRACY

Przygotowanie
Badanie Potrzeb
 
Realizacja i Ewaluacja
 
 
 
 
 
 

 

Proces przygotowania treningu / warsztatu służy optymalnemu dopasowaniu programu oraz metod realizacji usługi do potrzeb firmy Klienta oraz do oczekiwań uczestników. Aby osiągnąć ten cel, staramy się zebrać informacje z wszystkich możliwych źródeł tzn. od wszystkich kluczowych osób zaangażowanych w projekt, oraz aktywnie współpracować ze wszystkimi interesariuszami projektu.

 

Procedura przygotowania się / zaprojektowania

treningu / warsztatu

 

W ramach przygotowań do realizacji projektu podejmujemy między innymi następujące działania:

 1. Wysłanie / Otrzymanie zapytania ofertowego
 2. Uzgodnienie podstawowych założeń organizacyjnych oraz wstępne określenie celów szkoleniowych i metodologii przeprowadzenia usługi
 3. Opracowanie wstępnego programu na podstawie ogólnych informacji uzyskanych od klienta ( wstępna wersja proponowana )
 4. Spotkanie wstępne – prezentacja wstępnej propozycji
 5. Analiza potrzeb i oczekiwań ( w uzgodnionym zakresie i formie )
 6. Precyzyjne uzgodnienie założeń organizacyjnych, warunków technicznych realizacji oraz określenie celów szkoleniowych i metodologii przeprowadzenia warsztatu / treningu
 7. Ankiety lub badania "problemowe" - opisujące konkretne sytuacje (materiał do przygotowania np. opisów sytuacyjnych)
 8. Dostosowanie narzędzi pracy do potrzeb i specyfiki działań uczestników i firmy klienta
 1. Ponowne opracowanie i weryfikacja programu szkolenia ( sugerowana wersja ostateczna )
 2. Prezentacja propozycji ostatecznej
 3. Akceptacja, podpisanie umowy

 

Zdecydowanie są to propozycje działań przygotowawczych, jakie kroki / procedury zostaną wykonane w konkretnym przypadku, zależy od wstępnych ustaleń pomiędzy stronami.

Punkty 1, 2, 6, 11 jak również 4, 5 i 10 wymagają współpracy ze strony klienta