ZASADY PRACY

Przygotowanie
Badanie Potrzeb
 
Realizacja i Ewaluacja
 
 
 
 
 
 
Wykonanie i sposoby realizacji usług
  • warunki wykonania usługi szkoleniowej są zawarte w umowie z Klientem, a umowa będzie realizowana obustronnie w zgodzie z etyką zawodową i zasadami marketingu relacji
  • troszczymy się o właściwe przygotowanie trenerów realizujących szkolenie
  • starannie dobieramy trenerów o kompetencjach adekwatnych do potrzeb i działających według standardów zawodowych, gwarantując zgodność ich wykształcenia i kwalifikacji z tematyką szkoleń
  • rekomendujemy miejsca wykonania usługi zapewniające realizację przyjętych celów i uzgodniony standard wykonania
  • dążymy do określenia rzeczywistych potrzeb szkoleniowych organizacji, zamawiającego i uczestników
  • dobieramy i realizujemy odpowiednie do szkolenia metody, formy i narzędzia szkoleniowe
  • nie łączymy w jednym szkoleniu procesu uczenia się z ocenianiem czy selekcją uczestników bez ich wiedzy
  • proponujemy ewaluacje swoich działań i gotowi jesteśmy poddać się takiej ewaluacji

 

Ewaluacja

Jeśli chodzi o ewaluację treningu lub warsztatu, przeprowadzamy ją w dwu etapach : ewaluację samego treningu i następnie ewaluację efektów. W tych działaniach stosujemy własne metody, dobrane do faktycznych potrzeb i oczekiwań klienta.