ZASADY PRACY

Przygotowanie
Badanie Potrzeb
 
Realizacja i Ewaluacja
 
 
 
 
 
 

Analiza potrzeb i oczekiwań

( A tym samym - dostosowanie programu, metody i formy prowadzenia zajęć,

narzędzi i materiałów dydaktycznych do potrzeb i oczekiwań odbiorców )

 

  1. Rozmowa z osobą / osobami zamawiającymi usługę
  2. Rozmowa / wywiad ze „zleceniodawcą” / „pomysłodawcą” realizacji tego wybranego elementu działań rozwojowych
  3. Przygotowanie i przeprowadzenie ankiety skierowanej do uczestników szkolenia i opracowanie jej wyników. Ankieta badająca potrzeby i oczekiwania uczestników szkolenia – wypełniana w wersji elektronicznej bądź tradycyjnej.
  4. Wywiad / rozmowa z wybranymi, reprezentatywnymi przedstawicielami uczestników lub wszystkimi uczestnikami
  5. Wywiad / rozmowa z wybranymi przełożonymi uczestników, oraz ewentualnie z podwładnymi lub współpracownikami. ( można również zrobić wywiady z klientami, zarówno z zewnętrznymi jak i wewnętrznymi )
  6. Analiza / zapoznanie się z materiałami, narzędziami itp. Wykorzystywanymi przez uczestników w ich codziennej pracy
  7. Obserwacja uczestnicząca ( obserwacja przyszłych uczestników w trakcie ich normalnej pracy, analiza ich zachowań, metod pracy, procedur, zasad postępowania itp. ) może być realizowane w wersji „jawnej„ bądź „ukrytej„
  8. Ocena obecnego stanu wiedzy uczestników ( np. w formie testu, egzaminu, rozmowy ) i / lub ich umiejętności, postaw i zachowań
  9. Rozmowa z uczestnikami na początku warsztatu / treningu - doprecyzowanie oczekiwań

 

Są to oczywiści wyłącznie propozycje, jakie konkretne działania zostaną podjęte zależy to od konkretnej sytuacji, tematyki zajęć oraz oczekiwań i potrzeb klienta, jak również czasu i budżetu jakim się dysponuje.

Z reguły stosuje się tylko 2 – 3 wybrane metody, większość ma charakter „opcjonalny”

O wybranej procedurze firma decyduje wspólnie z klientem bowiem trenerzy / szkoleniowcy wiedza jakie informacje są im potrzebne natomiast firma odbiorca szkolenia wie jakie są najlepsze źródła informacji.